پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵     ساعت

keivan.bagherii@gmail.com info@persiatrip.ir

09133675760

اقامتگاه

گروه گردشگری پرشیا سفر از اقامتگاههای گردشگری (هتل،هاستل، خانه های محلی و...)که تمایل به همکاری با ما را دارند،خواهشمند است
  • سمتتلفنتلفن همراهایمیل 
    Add a row
  • اطلاعات اقامتگاه

  • نوعدرجهنام 
    Add a row
  • تلفن ثابتتلفن همراهوب سایت 
    Add a row
  • توضیحات بیشتردرصورت خرید تور بصورت گروهی 10 نفر یا یکماه زودتر شامل تخفیف خواهد بود.