سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶     ساعت

keivan.bagherii@gmail.com info@persiatrip.ir

09133675760

اقامتگاه

گروه گردشگری پرشیا سفر از اقامتگاههای گردشگری (هتل،هاستل، خانه های محلی و...)که تمایل به همکاری با ما را دارند،خواهشمند است
 • سمتتلفنتلفن همراهایمیل 
  Add a row
 • اطلاعات اقامتگاه

 • نوعدرجهنام 
  Add a row
 • تلفن ثابتتلفن همراهوب سایت 
  Add a row
 • توضیحات بیشتردرصورت خرید تور بصورت گروهی 10 نفر یا یکماه زودتر شامل تخفیف خواهد بود.