ترانسفر(اتوبوس،میدل باس،و...)

مالک ها و رانندگان اتوبوس، میدل باس، مینی بوس، ون یا ...در صورت تمایل به همکاری با گروه پرشیا سفر لطفا این فرم را تکمیل نمایند.
  • اطلاعات شخصی(وارد کردن اطلاعات شخصی در این فرم الزامی است)

  • تاریخ تولدشماره ملیوضعیت تأهلتعداد فرزندانمحل سکونت 
    Add a row
  • اطلاعات وسیله نقلیه

  • نوع وسیله نقلیهنام شرکت سازندهمدلسال تولیدتعداد صندلی(مسافر) 
    Add a row