سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶     ساعت

keivan.bagherii@gmail.com info@persiatrip.ir

09133675760

دفاتر کار

دفاتر همکار و همچنین تورگردان هایی که تمایل به همکاری با گروه گردشگری پرشیا سفر را دارند، با تکمیل فرم زیر درخواست خود را اعلام نمایند، در اسرع وقت به درخواست ها پاسخ داده خواهد شد.
  • شرح درخواست( تکمیل این قسمت الزامی است)