سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶     ساعت

keivan.bagherii@gmail.com info@persiatrip.ir

09133675760

سفر اختصاصی

مسافرین عزیزی که تمایل به مسافرتهای خصوصی و یا دربستی دارند لطفا فرم زیر را کامل نمایند.
  • اطلاعات شخصی(وارد کردن اطلاعات شخصی در این فرم الزامی است)

  • نام پدرجنسیتشماره ملیتاریخ تولدتعداد نفرات 
    Add a row
  • اطلاعات تماس (وارد کردن تلفن همراه الزامی است)

  • مکان یا مقصد مورد نظر جهت سفر

  • کشوراستانشهرروستا 
    Add a row


درصورت خرید تور بصورت گروهی 10 نفر یا یکماه زودتر شامل تخفیف خواهد بود.