Print Friendly, PDF & Email

شرایط قرارداد تورهای طبیعت گردی پرشیا سفر

موضوع پیوست قرارداد:

موضوع این پیوست تعیین حدود وظایف ومسئولیتهای طرفین و همچنین خدمات ونرخ سفر برای انجام مسافرت یا سفرهای دسته جمعی می باشد.

شرح اسامی شرکت کننده گان و خدمات:

اسامی مسافرین ونماینده ایشان،شرح خدمات،نرخ و زمان سفر در جدول مشخصات وخدمات قرارداد می باشد.

شرایط عمومی قرارداد:

ماده ۱-این پیوست می تواند به صورت دستی تهیه شود ویا به صورت الکترونیک توسط مسافر یا نماینده او از طریق تارنمای اختصاصی کارگزار تایید می گردد وبا پرداخت الکترونیک، خدمات مندرج در قرارداد برای شرکت کنندگان خریداری شود.

ماده۲- چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر متناسب با ظرفیت آن نرسد، کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی به مسافر می باشد.

تبصره ۱- کارگزار موظف است در این خصوص ۴۸ ساعت قبل از حرکت موضوع را به اطلاع مسافر برساند.

ماده۳- درطول سفر،امکان دیر یا زود شدن ساعات صرف غذا،خواب واستراحت، کم و زیاد شدن طول راه ها در روز و شب (با وسیله نقلیه و یا در راه پیمایی ها) در شرایط نامساعد آب وهوایی، محیطی، محلی ویا حوادث غیر مترقبه وجود دارد.

ماده ۴- در صورتی که مقامات انتظامی به هردلیلی از ورود مسافر به مقصد ممانعت کنند، مسافر ملزم به تبعیت از دستورات بوده وهیچ گونه مسئولیتی برعهده کارگزار نخواهد بود.

تبصره ۱- هرگاه مقامات انتظامی یا مسئولین محلی، به هردلیل از ورود گروه به منطقه جلوگیری به عمل آورند، نماینده کارگزار(راهنما یا تورلیدر) درصورت داشتن زمان لازم، مجاز به جابجایی سفر بوده ومسافر ملزم به تبعیت از راهنما خواهد بود.

ماده ۵- در صورت بروز هرگونه اخلال، مزاحمت، اعمال خلاف شئونات اسلامی وارزش های فرهنگی و بومی در طول سفر توسط مسافر، راهنما مکلف است ضمن گزارش مراتب به کارگزار، برحسب مورد، تصمیم لازم را در خصوص ادامه یا عدم ادامه حضور این مسافر در بقیه سفر اتخاذ نماید.

ماده۶- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرجع رسیدگی بوده و آراء صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۷- سفرهای نوروزی شامل سفرهایی می باشد که در فاصله زمانی ۲۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین سال بعد برگزار می گردد.

هتل و اقامت:

ماده۸- درصورت اقامت در هتل،قیمت هر سفر بر اساس اتاق دونفره تنظیم گردیده و مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک نفره می باشند.

تبصره ۱- در اتاق های دوتخته، تخت سوم از نوع سفری ویا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

تبصره ۲- ساعات تحویل اتاقهای هتل به هنگام ورود ساعت ۱۴ وتخلیه آن ساعت ۱۱ می باشد.

تبصره ۳- در اقامتگاههای بومی یا محیط های طبیعی غیر از هتل(کمپ، کلبه، خانه محلی، خانه محلی تجهیز شده)شرایط اقامت بر اساس ضوابط حاکم بر تأسیسات اقامتی مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری بوده وامکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد.همچنین زمان لازم برای برپایی کمپ و جمع آوری آن مورد قبول مسافر می باشد.

تعهدات مسافر:

ماده۹- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید.بدیهی است هرگونه مغایرتی که در ثبت مشخصات مسافر صورت گیرد متوجه نماینده و مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.

ماده ۱۰- در خصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد وسایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند.همچنین فرد ثبت نام کننده به عنوان نماینده، موظف است اطلاعات سفر را به سایر مسافرین انتقال دهد.

ماده ۱۱- رعایت شئونات اسلامی با عنایت به اصل حجاب وعفاف، در طول سفر از سوی مسافر وعوامل اجرایی کارگزار الزامی است.

ماده ۱۲- مسافر موظف به احترام به آداب و رسوم و هنجارهای جامعه میزبان وعرف حاکم بر منطقه می باشدو در این زمینه باید به توصیه های راهنمای تور عمل نماید.

ماده ۱۳- همراه داشتن کارت ملی برای تمامی سفرها و شناسنامه عکس دار جهت اقامت در هتلها و سایر مکانهای اقامتی الزامی است.با توجه به اینکه کارگزار در ابتدای سفر نسبت به اهراز هویت مسافرین اقدام نموده واز حضور مسافرین ثبت نام نشده جلوگیری بعمل می آورد، مسئولیت عدم تطابق اطلاعات اظهار شده هنگام ثبت نام با مدراک مثبته به عهده مسافر است.

ماده ۱۴- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصا متعهد قبول مشکلات احتمالی وپرداخت هزینه های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده ۱۵- هرگونه هزنیه و خسارت در طول سفر که به دلایل تبعیت نکردن از دستورات راهنما(تورلیدر)، گشت های خارج از خدمات کارگزار و یا عدم استفاده از لوازم ضروری شخصی هر سفر( مندرج در فرم اصلی قرارداد)به وجود آید تماماً متوجّه مسافر خواهد بود.

ماده ۱۶- مسافر می بایست در طول گشت کلیه ضوابط حاکم بر سفر را پذیرفته  و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل های اقامت، وسایل حمل ونقل ومکان های مورد بازدید، شخصا مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.

ماده۱۷- در صورت افزایش ویا تغییر نرخ حاصله در قیمت سفر اعم از افزایش نرخ بلیط، هتل ویا سایر خدمات، با ارائه مدرک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می باشد.

تبصره ۱- چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرفت موظف به پرداخت جریمه(مطابق با ماده ۳۱) خواهد شد.

ماده ۱۸- چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرایط غیر قابل پیش بینی طبیعی و محیطی، بخشی از گشت را ابطال کرده وخارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه عمل لازم در راستای اجرای سفری دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.

ماده۱۹- کلیه هزینه های خارج از برنامه به عهده مسافر می باشد.

ماده۲۰- امضای قرار داد یا خرید تور به صورت الکترونیک از طرف مسافر یا نماینده وی، به منطله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر واطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده وکلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجّه به مفاد این پیوست متوجّه مسافر خواهد بود.

ماده۲۱- مسئولیت مراقبت از فرزندان وحفظ اموال و مدارک شخصی در تمام طول سفر به عهده سفر بوده ودر این خصوص هیچ مسئولیتی متوجه راهنما و کارگزار نخواهد بود.

ماده۲۲- مسافر و یا نماینده ایشان موظف است براساس سطح توانایی جسمی خود و همراهان در تور متناسب با سختی سفر، ثبت نمام نماید و همچنین در صورت نیاز به مصرف هرگونه داروی تجویز شده از سوی پزشک و یا استفاده از تجهیزات پزشکی خاص، آنها را در طول سفر همراه داشته باشد و می بایست راهنمای سفر خود را از این موضوع مطلع سازد.

تبصره ۱- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهی مسافر از وضعیت جسمانی خود و یا امراض احتمالی مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.

تعهدات کارگزار:

ماده۲۳- کارگزار موظف است نرخ و خدمات سفر را بصورت بروشور یا کتباً و یا از طریق وب سایت به مسافر اعلام نماید.

ماده ۲۴- کارگزار متعهد است خدمات سفر مورد توافق را بطور کامل انجام دهد.

ماده ۲۵- در سفرهای زمینی اگر وسیله نقلیه به هر دلیل و در هر قسمت از سفر از حرکت باز ایستد، جایگزینی وسیله جدید و هرگونه هزینه دیگری که بابت تاخیر ایجاد شده است بر عهده کارگزار بوده و زمان لازم جهت تامین وسیله نقلیه جدید وتأخیر در اجرای سفر نیز مورد قبول مسافر است.

تبصره ۱- در مورد تأخیر یا کنسلی سفرهای هوایی، ریلی و دریایی بر اساس قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

ماده۲۶- کارگزار موظف است در سفرهای زمینی در هر قسمت از مسیر سفر(اعم از آسفالت یا خاکی) از وسیله نقلیه متناسب با همان قسمت و همچنین متناسب با تعداد مسافران و مسیر گشت استفاده نماید.

ماده ۲۷- کارگزار موظف است بیمه مسئولیت مدنی سفر را در مورد مسافر اعمال نموده ودر صورت بروز هرگونه حادثه ایی در محدوده مکانی وزمانی سفر، مسافر می تواند بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری ومساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره ۱- کارگزار موظف است انواع بیمه های تکمیلی و حوادث را که مستلزم پرداخت هزینه های بیشتر از سوی مسافر می باشد به مسافر جهت انتخاب ارائه نماید.

تبصره ۲- در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر خود موظف به پرداخت هزینه های امداد و نجات و درمان می باشدو بدیهی است مسافر می تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش از کارگزار به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

تبصره ۳- درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یاقبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر ویا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده وفقط در زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد ودر خارج از این زمان شرکت مسئولیتی در قبال بیمه مسافر نخواهد داشت.

ماده ۲۸- کارگزار موظف است در سفرهای طبیعت گردی، از راهنمای تخصصی طبیعت گردی مورد تائید سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استفاده نماید.

ماده۲۹- کارگزار موظف است در سفرها حداقل تجهیزات لازم جهت کمکهای اولیه وامداد و نجات را همراه با راهنمای سفر ارسال کند.

شرایط ابطال و انصراف سفر

ماده۳۱- درخواست انصراف از سفر باید قبل از حرکت سفر به صورت حضوری وتوسط شخص امضاء کننده قرار داد و به صورت مکتوب انجام شود.

ماده۳۲- شرایط ابطال سفرهای عادی و نوروزی توسط مسافر

زمان ابطال سفرهای عادی توسط مسافر درصد جریمه از کل مبلغ ملاحظات برای تمام سفرها زمان ابطال سفرهای نوروزی توسط مسافر درصد جریمه از کل مبلغ
از ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از سفر *جریمه کنسلی بلیط هواپیما و قطار دریافت خواهد شد.

*در صورت چارتربودن محل اقامت، بلیط هواپیما یا قطار، مبلغ مسترد نخواهد شد

*جریمه ابطال سفرهای یک روزه، تا ۴۸ ساعت قبل از  سفر شامل۷۰%مبلغ تور و از آن پس هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.

درصورتیکه مسافر اعلام انصراف خود را کمتر از ۱۲ ساعت قبل از تور اعلام کند یا در صورت عدم حضور، هزینه وعده های غذایی داخل رستوران که جزو خدمات تور بوده باشد به مسافر عودت خواهد شد.

از ۲۹ تا ۲۵ روز قبل از سفر %۳۰
از ۲۹ تا ۱۵ روز قبل از سفر %۱۰ از ۲۴ تا ۲۱ روز قبل از سفر %۳۵
از ۱۴ تا ۷ روز قبل از سفر %۲۰ از ۲۰ تا ۱۱ روز قبل از سفر %۴۰
از ۶تا ۴ روز قبل از سفر %۴۰ از ۱۰ تا ۴ روز قبل از حرکت %۶۰
از ۳ تا ۱روز قبل از سفر %۶۰ ۳روز تا زمان حرکت یا در صورت عدم حضور در سفر

%۱۰۰

از ۲۴ تا ۱۲ ساعت قبل از سفر %۸۰
از ۱۲ ساعت و عدم حضور در سفر %۱۰۰

ماده ۳۳- این پیوست در ۳۳ ماده و ۱۲ تبصره، در دو نسخه که هرکدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد. یک نسخه از این قرار داد تحویل مسافر و نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود.

تور یک روزه اصفهان، تور یک روزه اطراف اصفهان