شرکتهای خصوصی

شرکتهای خصوصی جهت اسپانسرینگ و یا سرمایه گذاری در برنامه ها و... لطفا فرم زیر را تکمیل نمایند.
 • اطلاعات شخصی(وارد کردن نام ونام خانوادگی و تلفن همراه الزامی است)

 • سمتایمیلوب سایت 
  Add a row
 • اطلاعات حقوقی

 • نام ارگان یا سازمانزمینه فعالیتسال شروع به فعالیت 
  Add a row
 • ایمیلوب سایتتلفن ثابتفکس 
  Add a row
 • شرح درخواست( تکمیل این قسمت الزامی است)