دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶     ساعت

keivan.bagherii@gmail.com info@persiatrip.ir

09133675760

مجامع گردشگری و اقامتی

مجموعه های تفریحی و گردشگری زیر نظر میراث فرهنگی استانها جهت همکاری با گروه پرشیا سفر لطفا فرم زیر را تکمیل نمایند.
  • اطلاعات شخصی(وارد کردن نام و نام خانوادگی وتلفن همراه الزامی است)

  • توضیحات مجموعهدرصورت خرید تور بصورت گروهی 10 نفر یا یکماه زودتر شامل تخفیف خواهد بود. رد کردن