نوشته‌ها

تور گیاه شناسی

گیاه شناسی

تورهای گیاه شناسی چیست؟

گیاه شناسی یا علوم گیاهی یکی از رشته های زیست شناسی که به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو گیاهان می پردازد.گیاه شناسی در برگیرنده شاخه های بسیاری از علوم زیستی است که به بررسی گیاهان، جلبکها و قارچها می پردازند.از زیر شاخه های گیاه شناسی می توان به ریخت شناسی، فیزیولوژی، سیستماتیک وگرده شناسی اشاره نمود.

برگزاری این نوع تورها نیازمند به فصولی بودن منطقه می باشد و همچنین نوع گیاهی که قرار است علمی مطالعاتی باشد یا طبی که سعی بر آن آمده تا بهترین تور با بهترین کیفیت برگزار گردد